Международна Федерация за професионалисти
по Холограмен Коучинг и Лайф Менторство.