СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификационните програми на IHGMF са основата на Федерацията и показват привързаността на специалистите към тяхната професия и ниво им на квалификация. Сертификата от IHCMF гарантира, че преминалите:

  • - притежават нужните професионални умения и навици да работят като специалисти по Холограмен Коучинг и Лайф Менторство;
  • - имат завършена минимум една от сертификационните програми.

IHCMF предлага 4 сертификационни обучителни програми:

  1. Специалист по Холограмен Коучинг (Certified Holographic Coaching Program – CHCP)
  2. Водещ Специалист по Холограмен Коучинг (Advanced Holographic coaching Program – AHCP)
  3. Главен Специалист по Холограмен Коучинг (Majr Holographic Coaching Program – MHCP)
  4. Сертифициран Лайф-Ментор (Certified Life Mentoring Program – CLMP)

Подробно за програмите четете тук....